Selters Design byttet i høst adresse fra fornemme Prinsessealleen på Skøyen til mer urbane omgivelser på Torshov. Nå er de på plass i en ærverdig murvilla på beste østkant og ønsker velkommen med nytt navn, ny profil og nye nettsider.

"Vi synes det var naturlig å markere skiftet i sted med et skifte i profil også", forteller Hege Mykkeltveit og Cathrine Pangopoulus, partnere og designere i det nye byrået, "Vi er fire kolleger med ulik bakgrunn og kompetanse som utfyller hverandre og lager smart, innovativ og funksjonell design. Dette ville vi understreke med en samlende identitet som bedre kommuniserer vår felles holdning til design".

Et høydepunkt

Navnet Clou betyr «høydepunkt» ifølge Språkrådet, og de to designerne synes det passer bra for hvordan de vil at designet deres skal oppleves.  

«Det er jo et navn med en viss fallhøyde, men ingen av oss har høydeskrekk, forteller Mykkeltveit. Vi synes Clou Design er et godt navn fordi det forteller noe om hva vi vil, og hvordan vi tenker og jobber. At det vi lager skal være et høydepunkt, synes vi er et godt mål.

Satser digitalt

I forbindelse med navneskiftet, markerer Clou design også at Hege har fått Cathrine med på laget som partner. Hun begynte i Selters i 2015 og ble medeier i fjor. Cathrine har merkevarebygging i digitale medier som sitt spesialområde og ser at denne kompetansen kommer til å være svært viktig for Clou Design i årene som kommer.

I forbindelse med navneskiftet markerer Clou Design også at Hege har fått Cathrine med på laget som partner. Cathrine drev byrået Awchat & Olsen Design i Mumbai og Oslo før hun begynte i Selters i 2015 og ble medeier i fjor. Hun har merkevarebygging i digitale medier som sitt spesialområde og ser at denne kompetansen kommer til å være svært viktig for Clou Design i årene som kommer. 

«Flere og flere av kundene våre etterspør en helhetlig kommunikasjonsstrategi for digitale flater. Dette har vi tatt konsekvensen av, og vi ønsker nå å være tydeligere på rådgivning og gjennomføring av digital kommunikasjon», forteller Pangopoulos. «Å forstå samspillet mellom det fysiske og det digitale – hvordan de forsterker og påvirker hverandre – er allerede et viktig konkurransefortrinn for oss.»