Vi mener design kan endre menneskers oppfatning av et produkt eller en virksomhet.