Clou Nve Klarspraak 10
Clou Nve Klarspraak 8
Clou Nve Klarspraak 2

En språkprofil er et dokument som beskriver hvilke retningslinjer organisasjonen ønsker å følge –gjerne med forklarende eksempler. Vi ønsket ikke å legge til noe «visuelt støy» i en brosjyre som handler om å uttrykke seg direkte og presist. Tvert i mot reduserte vi layout til et minimum for å understreke essensen av budskapet. Vi la vekt på ett skriftsnitt og en kontrastfylt fargepalett bestående av to farger.

Clou Nve Klarspraak 6
Clou Nve Klarspraak 5
Clou Nve Klarspraak 7

Vi utarbeidet en serie med diagrammer og ordspill basert på idéen om å unngå språklige omveier. Med enkle linjer, overstrykninger og variasjoner i fargetint visualiserte vi styrken ved det klare språket.